اشتغال روستایی

وظایف ۹ گانه وزارت کار در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد

اقتصادتهران: با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف ۹ گانه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (هفت) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وظایف نه گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه یاد شده بدین شرح است:

-اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده

-پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال

-آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی

-ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار

-آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط

-معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان

– تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان

– ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای همپوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

– تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*