×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳  
true
true
شیوه سهمیه‌بندی ارز وارداتی کالاها تغییر کرد

به گزارش اقتصادتهران، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن» طی نامه شماره ۵۳۵۳۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ ت ۱۶ ه مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در ماده (۱) بعد از عبارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و اضافه می‌شود.

۲ در بند (۵) ماده (۱) عبارت و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران حذف می‌شود.

۳- تبصره (۱) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ۱- کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌گردد نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو کمیته باید حداقل در سطح مدیر کل. باشند دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.»

۴- صدر ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۵- با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری) حسب مورد مطابق ضوابط مربوط قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.»

۵- تبصره (۱) ماده (۵) حذف و عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به (۱) و (۲) اصلاح می‌شود.

۶- متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) (۴) (۵) و (۶) به ماده (۵) الحاق می‌شوند:

«تبصره ۳- در خصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره واردات قطعی می‌شوند ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.»

تبصره ۴- واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تصویب نامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می‌شوند با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور در خصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است.

تبصره -۵ واردات قطعی کالاهای موضوع مواد (۷۹)، (۸۷) و (۱۰۲) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور در خصوص حمل یکسره نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

تبصره ۶- کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بهداشت درمان و آموزش پزشکی امور اقتصادی و دارایی و نفت سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می‌نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی، مذکور سقف‌های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هر یک از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می‌کند سقف‌های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) پایش (کنترل می‌شود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.»

۷- در ماده (۶)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش صورتحساب (فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.» حذف می‌شود.

۸- در جز (ب) ماده (۸)، عبارت «جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر» حذف می‌شود.

۹- در جز (۳-۲) بند (۳) ماده (۱۰) بعد از عبارت سررسید شده عبارت «ایفا نشده» اضافه می‌شود.

۱۰- در تبصره (۴) ذیل بند (۳) ماده (۱۰) عبارت (۳-۱-۲ ) ، و عبارت «همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوءاثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید.» حذف می‌شوند.

۱۱ – بند (۶) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۶- در صورتی که بعد از صدور یا تمدید کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت و یا تمدید کارت می‌باشد یا بعد از صدور یا تمدید فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق ایران یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال یا تعلیق به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.»

۱۲- در بند (۱۱) ماده (۱۰) عبارت «افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.» حذف می‌شود.

۱۳- متن زیر به عنوان بند (۱۳) به ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

«۱۳ – وزارت صنعت معدن و تجارت می‌تواند در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه صندوقهای دارای مجوز از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سره سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که بر اساس قانون یا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ذیل این ماده را به همان نسبت افزایش دهد. ضمانت نامه مذکور در وجه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ذیربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذی‌نفع با رعایت قوانین و مقررات مربوط واریز می‌شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع شامل مواردی از جمله میزان ضمانت نامه زمان، سررسید، نحوه دریافت و شرایط وصول و ابطال ضمانت نامه توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.»

۱۴- در صدر بند (۴) ماده (۱۱) عبارت بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه به عبارت موضوع ماده (۳۸) این آئین نامه اصلاح و تبصره بند مذکور حذف می‌شود.

۱۵- تبصره‌های ((۱) و (۲) ماده (۲۱) حذف می‌شوند.

۱۶- عنوان تبصره ماده (۲۴) به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده یادشده الحاق می‌شوند:

«تبصره -۲ صادرات کالا از محل ورود موقت (موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی صرفاً به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی شامل ارزش کالای داخلی مصرفی) نسبت به ماده اولیه وارداتی مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود نسبت ارزش کالای صادراتی به صورت ضریبی از ارزش مواد اولیه وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد و گمرک پس از محاسبات، میزان تعهد را به صورت سامانه‌ای سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید.

تبصره ۳- ترخیص کالاها در رویه ورود موقت برای پردازش متناسب با ظرفیت تولید اسمی، نیازمند اخذ مجوز موردی از هیچ دستگاهی نیست و در محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام گیاه و انسان مرتبط است گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً رعایت اعلامی دستگاه ذیربط را بررسی کند.»

ماده ۱۷- ماده (۲۵) و تبصره‌های آن حذف می‌شوند.

۱۸- در ماده (۲۶) عبارت صادرات سایر فرآورده‌های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.» حذف می‌شود.

۱۹- در ماده (۲۷)، عبارت پس از حذف مجوز ورود و تبصره (۲) ماده مذکور حذف می‌شوند و تبصره‌های بعدی آن به ترتیب اصلاح می‌شود.

۲۰- در ماده (۳۷) عبارت به هر میزان از لحاظ قیمت حذف می‌شود.

۲۱ عنوان تبصره ماده (۳۷) به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

 

 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

tag heuer aquaracer calibre 5 automatic price tag heuer carrera calibre 1887 price replica watch breitling chronometre aerospace price breitling superocean heritage 46 chronograph replica watches how to change a metal watch band patek philippe double sided watch price replica watches