×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۵ فروردین - ۱۴۰۳  
true
true
سکه ۵۲ ،بهای کالاهای صادراتی ۱۵۸و دستمزد کارگران‌ساختمانی ۴۴درصد رشد کرد

طبق گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی در تیر ماه امسال دستمزد کارگران ساختمانی۴۴٫۷ درصد، شاخص بهای کالاهای صادراتی ۱۵۸٫۹ درصد، تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای ۸٫۲ درصد و متوسط فروش قیمت سکه ۵۲٫۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس شاخص‌های اقتصادی تیر ماه اعلام شد که براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ۴۴ درصد، شاخص بهای تولید کننده ۴۳٫۲ درصد، شاخص بهای کالاهای صادراتی ۱۵۸٫۹ درصد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران ۳۹٫۳ درصد، دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ۴۴٫۷ درصد و تعداد استاد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران ۸٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* شاخص‌های قیمت

الف) تیرماه ۱۳۹۲

طبق گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۷۱٫۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۱٫۴ درصد و ۴۴٫۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران (۱۰۰=۱۳۸۳) در تیرماه ۱۳۹۲ به عدد ۴۷۴٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳٫۶ درصد و ۴۳٫۲ درصد افزایش یافته است.

در این ماه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران (۱۰۰=۱۳۸۳) به عدد ۶۴۵٫۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۷٫۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵۸٫۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۶۱٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲٫۱ درصد و ۳۹٫۳ درصد افزایش یافته است.

ب) چهار ماه اول سال ۱۳۹۲

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (۱۰۰=۱۳۹۰) در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۶۶٫۳ بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۴۳٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران (۱۰۰=۱۳۸۳) در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۴۵۵٫۳ بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران (۱۰۰=۱۳۸۳) در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۶۷۶٫۴ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶۲٫۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (۱۰۰=۱۳۹۰) در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۵۵٫۷ بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران (۱۰۰=۱۳۹۰)

الف) تیرماه ۱۳۹۲

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در تیرماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۷۶٫۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲٫۱ درصد و ۴۴٫۷ درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۶۶٫۸ و ۱۸۴٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲٫۳ درصد و ۱٫۵ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۷٫۷ درصد و ۳۸٫۹ درصد افزایش داشته است.

ب) چهارماه اول سال ۱۳۹۲

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۶۹٫۸ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۶۰٫۷ و ۱۷۸٫۸ بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۸٫۳ درصد و ۴۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

*تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران

الف) تیرماه ۱۳۹۲

در تیرماه ۱۳۹۲ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۴٫۰ میلیون برگ سند به مبلغ معادل ۹۷۸٫۴ هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۹۲٫۷ و ۱۵۹٫۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۳٫۰ درصد و ۵٫۸ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی ۴۳۰ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۴۴٫۴ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص‌های تعداد و مبلغ این اسناد در تیرماه ۱۳۹۲ به ترتیب به اعداد ۸۱٫۰ و ۱۴۹٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲٫۵ درصد و ۱۳٫۹ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۱ از نظر تعداد ۲۰٫۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۲۱٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در تیرماه ۱۳۹۲ نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله‌شده به ترتیب به ۱۰٫۸ درصد و ۴٫۵ درصد رسید. نسبت‌های مزبور در تیرماه ۱۳۹۱ به ترتیب ۱۲٫۵ درصد و ۵٫۳ درصد بوده است.

ب) چهارماه اول سال ۱۳۹۲

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۱۴٫۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۳۳۸۱٫۵ هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۸۴٫۰ و ۱۳۷٫۷ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷٫۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۶٫۱ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۵۱٫۷ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۷۳٫۳ و ۱۲۷٫۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ از نظر تعداد ۲۲٫۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۰٫۲ درصد افزایش یافته است.

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۱۰٫۸ درصد و ۴٫۵ درصد رسید. نسبت‌های مزبور در چهار ماه اول سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۱۳٫۰ درصد و ۵٫۸ درصد بوده است.

* آمار سفته و برات واخواست شده در شهر تهران

الف) تیرماه ۱۳۹۲

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۳۹۲ حدود ۱٫۹ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۷۹٫۳ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۲۲٫۲ و ۷۹٫۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۳٫۶ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۶۶٫۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۳٫۴ درصد و ۷٫۰ درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه ۱۳۹۲ به عدد ۶۵٫۱ رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۱ معادل ۴۷٫۰ بوده است.

ب) چهار ماه اول سال ۱۳۹۲

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۵٫۳ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۶۰۷٫۷ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۵٫۵ و ۱۱۴٫۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۰٫۷ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۰۰٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۲۶٫۹ رسید. عدد شاخص مذکور در چهار ماه اول سال ۱۳۹۱ معادل ۵۹٫۲ بوده است.

*تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

الف) تیرماه ۱۳۹۲

در تیرماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۲٫۵ میلیارد سهم به ارزش ۱۲۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد ۳۶۹٫۰ و ۶۴۱٫۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۱۴۰٫۲ درصد و ۱۶۲٫۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۹۳٫۰ درصد و ۱۰۰۴٫۶ درصد افزایش داشته است.

ب) چهار ماه اول سال ۱۳۹۲

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵٫۷ میلیارد سهم به ارزش ۳۶۶٫۶ هزار میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد ۲۲۸٫۲ و ۴۸۵٫۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۰۴٫۷ درصد و ۶۹۱٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران

الف) تیرماه ۱۳۹۲

در تیرماه ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۵۴۰ ریال و با طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۱۷ هزار و ۳۷۰ ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۱۵٫۳ درصد و ۱۵٫۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۴۷٫۰ درصد و ۵۲٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ب) چهار ماه اول سال ۱۳۹۲

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۸۰ ریال و با طرح جدید ۱۲ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۹۴۰ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۷۴٫۳ درصد و ۸۱٫۷ درصد افزایش یافته است.

*متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو

الف)‌ تیرماه ۱۳۹۲

در تیرماه ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۲ هزار و ۷۱۳ ریال و ۴۲ هزار و ۸۹۵ ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۸٫۶ درصد و ۸٫۸ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۶۹٫۶ درصد و ۷۷٫۹ درصد افزایش داشته است.

ب) چهار ماه اول سال ۱۳۹۲

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۴ هزار و ۷۱۹ ریال و ۴۵ هزار و ۵۰۰ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹۱٫۰ درصد و ۹۴٫۰ درصد افزایش داشته است.

 

 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

tag heuer aquaracer calibre 5 automatic price tag heuer carrera calibre 1887 price replica watch breitling chronometre aerospace price breitling superocean heritage 46 chronograph replica watches how to change a metal watch band patek philippe double sided watch price replica watches