Daily Archives: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

سالانه نزدیک ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در اثر آفات و علف‌های هرز از بین می‌رود

۱۱

اقتصادتهران:معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)گفت: با وجود اقدامات کنترلی سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی دراثر بروز آفات و بیماری ها و علف های هرز از بین می رود و در شرایط طغیان این ...

Read More »