کار، تعاون و اشتغال

وجود ٩٧ هزار تعاونی فعال در ایران

۱۱

اقتصادتهران: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ٩٧ هزار تعاونی فعال در ایران گفت: ۵۱ تعاونی توسعه عمران شهرستان در ایران ثبت شده است.

Read More »