نفت و انرژی

کمبود تولید برق نداریم

۱۱

اقتصادتهران: وزیر نیرو با بیان اینکه خاموشی نظام مند نداریم، گفت: نه تنها کمبود تولید برق نداریم بلکه هزار و ۳۰۰ مگاوات صادرات برق داریم بنابراین اکنون تولید برق در کشور به اندازه کافی وجود دارد.

Read More »

رفع مشکل قطعی آب در روستاهای سمنان ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

۱۱

اقتصادتهران: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان با اشاره به اینکه اکنون به۱۷ روستای این استان با تانکر آبرسانی می شود، گفت: رفع مشکل کم آبی در مناطق روستایی استان به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

Read More »