راه و مسکن

بانک جهانی بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور در دولت یازدهم را تایید کرد

۱۱

اقتصادتهران: بر اساس گزارش شاخص های کارآمدی سازمان برنامه و بودجه که به تازگی منتشر شده، زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در سه سال نخست مدیریت دولت یازدهم توسعه چشمگیری پیدا کرده است؛ بررسی‌های بانک جهانی نیز این موضوع را ...

Read More »

نوسازی بافت‌های فرسوده تهران با حمایت دولت

بافت فرسوده

اقتصادتهران: معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از سخنان یکجانبه شهردار تهران در حوزه نوسازی و بهسازی شهر تهران بیان کرد: اقدامات شهرداری تهران در حوزه نوسازی بر اساس ۵۰ هزار تسهیلاتی بود که از سوی دولت و نظام ...

Read More »

نبرد آگاهی و گمراهی؛ دشواری رویارویی با پوپولیسم

آخوندی، وزیر راه۱

اقتصادتهران: وزیر راه و شهرسازی در مطلبی در خصوص تجربه‌های پوپولیستی جهانی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده آورده است: این گروه اساسا با بحث و استدلال مخالفند و با ساده‌سازی مسائل بسیار پیچیده و ایجاد دوگانه‌های متوالی سیاه ...

Read More »