راه و مسکن

مرز مهران نقطه وصل ۴۲۰ هزار زائر خارجی به بیکرانگی معنا

۱۱

اقتصادتهران: مرز ناظر به تحدید قلمرو و کرانگی زمین است اما مرز مهران سرنوشتی دگرگونه یافته که نقطه وصل به بیکرانگی و آغاز تحقق ماجرای طلب و طلبیده شدن برای میلیونها زائر عشق از جمله ۴۲۰ هزار زائر غیر ایرانی عتبات ...

Read More »

تامین زمین مورد نیاز ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی

تهران۱

اقتصادتهران: مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ و‌ مسکن با بیان اینکه مسکن اجتماعی بر اساس قیمت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، گفت: امسال زمین مورد نیاز برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی تامین می‌شود.

Read More »

فرودگاه پیام به عنوان پایلوت آموزش‌های خلبانی وهوانوردی عمومی می‌شود

۱۱

اقتصادتهران: معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام گفت: با پیش بینی های صورت گرفته و با ایجاد شهر فرودگاهی با هدف ترغیب شرکت‌های آموزش خلبانی مجموعه فرودگاه پیام به عنوان تنها پایلوت فعالیت های آموزش خلبانی و هوانوردی عمومی مطرح ...

Read More »

عزم ایران برای حضور در جمع ۱۰ کشور موثر در سازمان بین‌المللی دریانوردی

۱۱

اقتصادتهران: مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه ایران برای قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور مهم و پیشرو در سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) خبر داد.

Read More »