راه و مسکن

تزانزیت ۱۹ میلیون تن بار

۱۱

اقتصادتهران: رییس کمیته ترانزیت راه آهن ایران گفت: در پنج ماهه امسال ۱۹ میلیون تن بار در سطح شبکه ریلی کشور جابجا شده است.

Read More »

۹۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

۱۱

اقتصادتهران: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: به غیر از واحدهایی که در محاکم قضائی دارای پرونده هستند، حدود ۹۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر کشور تا پایان امسال به متقاضیان واگذار می شود.

Read More »