بازرگانی و کشاورزی

سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برای بهینه سازی منابع آب کشاورزی دلیجان هزینه شد

کاوند

اقتصادتهران: رئیس اداره فنی و زیر بنایی جهاد کشاورزی دلیجان گفت: سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعتباردر سال جاری برای اصلاح روش های آبیاری و استفاده بهینه از منابع موجود این شهرستان هزینه شد.

Read More »

نهالکاری و مرطوب سازی ۳۵۰ هزار هکتار از زمین های بحرانی خوزستان

کاشت نهال

اقتصادتهران: مدیرعامل موسسه جهاد نصر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح نهال کاری و مرطوب سازی ۳۵۰هزار هکتار از زمین های بحرانی و فوق بحرانی منشاء داخلی ریزگردها در خوزستان، تا سال ۱۴۰۰ به سرانجام می رسد.

Read More »

فائو برای مبارزه با گرسنگی در جهان ۱٫۰۶ میلیارد دلار نیاز دارد

گرسنگی

اقتصادتهران: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از کشورهای جهان خواست با توجه به تشدید ناامنی غذایی در مناطق متاثر از جنگ و تغییر اقلیمی، یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار اعتبار را در قالب کمک مالی تامین کنند.

Read More »

صادرات۱۶۰تن زعفران در ۱۰ماهه

زعفران

اقتصادتهران: نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه تا پایان دی ماه سالجاری ۱۶۰ تن طلای سرخ از کشور صادر شده است، گفت: خرید توافقی باعث افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت این محصول شده است.

Read More »