اخبار برگزیده

اعلام نرخ بیکاری ١١.٩ درصدی برای پاییز

اشتغال

اقتصادتهران: در پاییز امسال ۴٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصد اعلام شد. در پاییز ١٣٩۶، معادل ۴٠,١ درصد جمعیت ...

Read More »