شهری و شهرداری

برگزاری نخستین جلسه خانه‌های تسنیم محلات دوازده گانه منطقه ۲۲

۱۱

اقتصادتهران: نخستین جلسه تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه ۲۲ با حضور موسی نژاد رئیس اداره توانمندسازی اداره کل بانوان شهرداری تهران، مرادی سرپرست اداره امور بانوان ، روسای و کارشناسان امور بانوان و مسئولین خانه های تسنیم محلات منطقه در مجموعه امام ...

Read More »