تامین اجتماعی و بازنشستگان

مشکل بازنشستگی پیش از موعد برطرف شد

رستمی

اقتصادتهران: مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر از رفع مشکل بازنشستگی پیش از موعد مستمری‌بگیران این صندوق خبر داد و گفت: حقوق و سه ماه معوقه ۹۰۰۰ نفر در دی ماه پرداخت می‌شود. به گزارش مهر، محمدرضا رستمی در حاشیه ...

Read More »

بیش از ٣۶ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تولید شد

تامین اجتماعی

اقتصادتهران: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اکنون در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال اجراست و بیش از ۳۶ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی این سازمان تولید شده است.

Read More »

صندوق‌های بازنشستگی با مدیریت هزینه، سودآور می‌شوند

حاج اسماعیلی

اقتصادتهران: یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در صورتی که صندوق های بازنشستگی در شرایط نامطلوب کنونی دارای مدیریت هزینه شوند می توانند به سودآوری برسند که آثار آن از دو سال آینده خود را نشان می دهد و تا ۱۰سال ...

Read More »