تامین اجتماعی و بازنشستگان

شعب تامین اجتماعی در کرمانشاه فعال است

لوگوی تامین اجتماعی

اقتصادتهران: مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: با وجود آسیب به برخی شعب تامین اجتماعی این استان در پی زلزله دیشب، شعب تامین اجتماعی استان فعال است و به بیمه شدگان و بازنشستگان خدمت رسانی می شود.

Read More »

وضعیت سازمان های بیمه گر نیازمند تصمیم گیری فوری مجموعه حاکمیت است

رسول خضری

اقتصادتهران: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وضعیت سازمان های بیمه گر را نیازمند تصمیم گیری فوری مجموعه حاکمیت ارزیابی کرد و گفت: اکثریت صندوق های بیمه گر به نوعی وابسته به بودجه دولت و یا بودجه دستگاه های متولی خود ...

Read More »

ضرورت تعامل بیشتر سازمان تامین اجتماعی با مجامع، نهادها و تشکل ها

تامین اجتماعی

اقتصادتهران: معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر این سازمان با مجامع، نهادها و تشکل ها ازجمله استانداری، نمایندگان مجلس، امام جمعه، اصحاب رسانه، کارگران وکارفرمایان تاکید کرد و گفت: تعامل با مجامع و تشکل ها ...

Read More »