اجتماعي

فروش سوخت مرزنشینان استان کرمانشاه تا پایان سال ساماندهی می‌شود

فاضلی

  اقتصادتهران: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه گفت: به زودی از طریق مزایده، کارگزار و تعاونی‌های طرف قرارداد فروش سوخت مردم مرزنشین استان کرمانشاه معرفی و عملیات فروش سوخت تا پایان سال جاری ساماندهی می‌شود.

Read More »