اجتماعي

بازرسی از دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی فقط برای یک‌سال مجاز است

۱۱

اقتصادتهران: موضوع بازرسی اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همچنان از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است چرا که به گفته آنها سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبات جدید در این زمینه که بازرسی اسناد را قبل از یکسال ممنوع ...

Read More »

کشف گوشت فاسد از کبابی معروف شرق تهران

۱۱

اقتصادتهران: اهالی محل که با تعجب به بسته های گوشت چرخ کرده فاسدی که در حال انتقال به سردخانه دامپزشکی بود نگاه می کردند، می‌گفتند که شب‌ها صف انتظار طولانی برای غذای این کبابی تشکیل می‌شود.

Read More »

تفاوت ۲۰ درصدی بودجه دانشگاه‌های داخلی با مراکز مشابه خارجی

۱۱

اقتصادتهران: رییس دانشگاه امیرکبیر از عدم اختصاص بودجه دانشگاه‌های سطح یک برای ارتقاء در سطح جهانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بودجه دانشگاه‌های داخل کشور قابل مقایسه با دانشگاه‌های مشابه خارجی نیست و با وجود اینکه قول‌هایی برای اختصاص ردیف ...

Read More »

برگزاری نخستین جلسه خانه‌های تسنیم محلات دوازده گانه منطقه ۲۲

۱۱

اقتصادتهران: نخستین جلسه تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه ۲۲ با حضور موسی نژاد رئیس اداره توانمندسازی اداره کل بانوان شهرداری تهران، مرادی سرپرست اداره امور بانوان ، روسای و کارشناسان امور بانوان و مسئولین خانه های تسنیم محلات منطقه در مجموعه امام ...

Read More »

ارائه خدمات بانک ایران زمین به مددجویان و مستمری بگیران سازمان بهزیستی

لوگوی بانک ایران زمین

اقتصادتهران: به منظور ایجاد ارتباطات و همکاری بیشتر بین بانک ایران زمین و سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی جلسه ای با حضور مدیران استانی دو سازمان در دفتر مدیرکل سازمان تامین اجتماعی برگزارشد.

Read More »

رشد ۴۵ درصدی جرایم سایبری

۱۱

اقتصادتهران: شناسایی ۷۵ هزار عامل داعش در نقاط مختلف جهان در فضای مجازی، افزایش جرایم در فضای مجازی و سهم ۶۰ درصدی تلگرام و اینستاگرام از کل جرایم فضای مجازی، تسلط فتا بر فضای مجازی و … از مهم‌ترین سخنان ...

Read More »