نفت

میانگین ۶ ماهه تولید لایه نفتی پارس جنوبی؛ ۱۹ هزار بشکه در روز

اقتصادتهران: میانگین تولید نفت از میدان لایه‌ نفتی پارس جنوبی در ۶ ماه نخست امسال به حدود ۱۹ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش چهارشنبه شرکت ملی نفت، مراحل پایانی راه اندازی سکو و هفت حلقه چاه های تولیدی طرح توسعه لایه‌ نفتی پارس جنوبی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شده بود که با تکمیل، نصب و راه‌اندازی شناور کوروش در نیمه دوم سال ١٣٩۵، تولید اولیه از این میدان مشترک در ۲٩ اسفندماه پارسال آغاز شد و در ۶ ماه نخست امسال، میانگین تولید نفت از آن حدود ۱۹ هزار بشکه در روز به ثبت رسید.

هنوز آزمایش عملکرد ۱٠٠ ساعت تجهیزات، آزمایش ۲١ از ۲۸ روز تولید نفت و رفع نواقص سکو و شناور کوروش از شرح کار طرح باقی مانده است که باید توسط پیمانکار انجام و به بهره بردار تحویل شود.

انجام هماهنگی لازم توسط شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان بهره‌بردار طرح به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و صادرات بموقع نفت‌خام پیش از پر شدن مخزن ذخیره نفت‌خام، تسریع در رفع نواقص شناور کوروش (اف.پی.اس.اُ-FPSO)، آزمایش‌های عملکرد تجهیزات و همچنین استفاده حداکثری از خدمات پشتیبانی، بهره برداری و نیروی کار ایرانی از مواردی است که باید در تکمیل و بهره برداری طرح توسعه لایه‌ نفتی پارس جنوبی توسط شرکت های مربوط مورد توجه قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*