۱۱

تصویب راهبردهای کلان برنامه ملی آمار

اقتصادتهران: اعضای شورای عالی آمار در پنجاه و ششمین نشست خود، چشم انداز سومین برنامه ملی آمار و ماموریت نظام آماری کشور را تصویب کردند.

 به گزارش مرکز آمار ایران، چشم انداز سومین برنامه ملی آمار ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶)‌ شامل «نظام یکپارچه، ‌پاسخگو، ‌مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان،‌ تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا» است.

جریان یکطرفه داده‌های اداری به مرکز آمار ایران، ‌رفع موازی کاری و اصلاح تشکیلات و وظایف ارکان نظام آماری، ‌تمرکز در توزیع و تخصیص اعتبارات سالیانه طرح‌ها و فعالیت‌های آماری کشور،‌ جایگزینی آمار‌گیری های سنتی با آمارهای «ثبتی مبنا» و رعایت تقویم انتشاراتی آمارهای رسمی کشور از راهبرد‌های این برنامه به شمار می رود.

ماموریت نظام آماری کشور نیز با عنوان «تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین‌المللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و بکارگیری فناوری‌ها و روش‌های مدرن به ویژه ثبتی مبنا» به تصویب اعضای شورای عالی آمار رسید.

رییس مرکز آمار ایران سرشماری «ثبتی مبنا» را یکی از مهمترین اهداف چشم انداز برنامه ملی آمار دانست و گفت:‌ با وجود اینکه ایران در آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ ‌رکورد جهانی سرشماری اینترنتی را به دست آورد اما این سرشماری نیز به شیوه خوداظهاری بود و نه به شیوه ثبتی مبنا؛ بنابراین چشم انداز ما،‌ مبنا قرار دادن «ثبت» در سرشماری آتی است.

راهبردهای کلان مصوب در جلسه امروز شورای عالی آمار، شامل ۱۴ بند زیر می شود:

۱- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نظام آماری کشور برای یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در تولید و ارائه آمارهای رسمی، ایفای نقش مرجعیت آمار، توسعه کاربرد آمارهای رسمی در چارچوب ضوابط شورای عالی آمار، پاسخگویی در ارائه اطلاعات و آمار، افزایش اعتماد کاربران وکاهش بار پاسخگویی و تقسیم کار تولید آمار با هدف جلوگیری از تولید آمارهای چندگانه

۲- تصویب قوانین و مقررات تضمین کننده جریان یکطرفه ریز داده های اداری مورد نیاز نظام جامع ثبت های آماری ایران به مرکز آمار ایران

۳- اصلاح تشکیلات و وظایف ارکان نظام آماری، تقویت و توسعه ظرفیت های منابع انسانی در زمینه آمار دستگاه های اجرایی و حضور در عرصه بین الملل در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی آن و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی آمار و کمیته های آماربخشی در مدرن سازی نظام آماری کشور

۴- ایجاد یکپارچگی و تمرکز در توزیع و تخصیص اعتبارات سالیانه طرح ها و فعالیت های آماری کشور مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمار

۵- کاهش تدریجی آمارگیری های سنتی و جایگزینی آن با آمارهای ثبتی مبنا

۶ – تامین، توسعه و استقرار زیرساخت های فناوری برای نوسازی نظام آماری و تاکید بر پیاده سازی نظام جامع ثبت های آماری ایران

۷- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت و رعایت استانداردهای آماری در پاسخگویی به تقاضاهای آماری

۸- نظام مندکردن انتشار و اطلاع رسانی آمارهای رسمی درسطح ملی و بین المللی مطابق مصوبات شورای عالی آمار با استفاده از فناوری های نوین و ساماندهی، تهیه و رعایت تقویم انتشاراتی آمارهای رسمی کشور

۹- ساماندهی و گسترش استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی به منظور ترویج و ارتقای سواد و فرهنگ آماری و افزایش سرمایه اجتماعی

۱۰- گسترش ارائه تحلیل های آماری با هدف ارتقای سواد آماری و اعتمادسازی عمومی

۱۱- ساماندهی و توسعه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در انجام فعالیت های آماری

۱۲- تقویت مدیریت ارتباط با ذینفعان آمار

۱۳- توسعه کمی و کیفی ظرفیت های آموزشی و پژوهشی نظام آماری کشور

۱۴- نظارت، پایش و ارزیابی مستمر نظام آماری کشور برای اجرای برنامه ملی آمار

در نشست امروز (سوم مهرماه) «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی آمار، «امیدعلی پارسا» رییس مرکز آمار ایران و دبیر این شورا و اعضای آن از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، طبق ماده ۱۰ بند ‘ج’ شورای عالی آمار و وظایف آن ‘قانون مرکز آمار ایران’، شورای عالی آمار به ریاست رییس سازمان برنامه و بودجه مرکب از مقام های زیر تشکیل می‌شود:

  • معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
  • معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور.
  • معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
  • معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها.
  • معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعی.
  • معان وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن.
  • معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی
  • معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  • قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
  • معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

البته دستگاه ها و وزارتخانه های «کشاورزی و منابع طبیعی همراه با جهاد سازندگی» به وزارت جهاد کشاورزی، «تعاون و امور روستاها در کنار کار و رفاه اجتماعی» به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و «صنایع و معادن به همراه بازرگانی» به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*