۱۱

الکترونیکی کردن خدمات، محور طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی

اقتصادتهران: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح تحول کلانتری و پاسگاه‌ها در نیروی انتظامی، پروژه الکترونیکی کردن خدمات و عملیات اداری در کلانتری‌ها است.

 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی در آیین اختتامیه کارگاه آموزشی ‘آشنایی و مهارت کار با سامانه رخدادهای انتظامی’ افزود: این اقدام با توجه به حجم فزاینده پرونده‌هایی است که به کلانتری‌ها وارد می‌شود و رسیدگی به آن ها در کمترین زمان و به بهترین صورت، در میزان رضایت مراجعان از نیروی انتظامی تاثیر بسزایی دارد.

شرفی ادامه داد: افزون بر بحث رضایت عمومی، الکترونیکی کردن امور جاری در نیروی انتظامی مزایای دیگری از جمله چابک شدن سازمان و کاستن از مشغله نیروها برای انجام ماموریت‌های مهم‌تر در راستای حفظ امنیت داخلی کشور نیز در پی دارد و از این رو انجام کامل این پروژه اهمیت راهبردی برای ناجا خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا اضافه کرد: یک پلیس کارآمد؛ پلیسی است که با دانش روز همگام بوده و توان بهره‌برداری از آخرین فناوری‌های روز دنیا در حوزه حرفه‌ای خود را داشته باشد که امروز این دانش و فناوری پیشرفته در توان بهره‌برداری و به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و خودکارسازی اداری تبلور می‌یابد و بر این پایه از کارکنان نیروی انتظامی انتظار می‌رود تا در تسلط بر این سامانه‌ها نهایت تلاش و پیگیری را داشته باشند.

شرفی افزود: در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، نیروی انتظامی نیز توجه ویژه‌ای در به سرانجام رساندن این طرح معطوف کرده و به صورت جدی آموزش کارکنان را برای بهره‌گیری حرفه‌ای از سامانه‌های الکترونیکی در دستور کار قرار داده است و شمار دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار شده در نیروی انتظامی و به ویژه پلیس پیشگیری که در این زمینه پیشگام بوده، گویای عزم جدی ناجا برای دستیابی به یک سطح ممتاز از تخصص در عملکرد پلیس است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*