۱۱

بازنگری طرح «تدبیر» برای بهبود اداره مدارس

اقتصادتهران: مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از بازنگری در طرح «تدبیر» خبر داد و گفت: شمار مدارس تحت پوشش این طرح در سال تحصیلی جدید به ۲۴ هزار مدرسه خواهد رسید.

صادق صادقپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح تدبیر در سال گذشته در بیش از ۲۱ هزار مدرسه به طور کیفی  اجرا شد اظهار کرد: امسال قرار است شمار مدارس تحت پوشش این طرح به ۲۴ هزار مدرسه برسد.

وی افزود: در طرح تدبیرT مدارس درجه بندی نمی‌شوند اما امتیاز هر کدام از آنها مشخص است.

مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حسن بزرگ برنامه تدبیر، بهبود فرآیندهای مدیریتی مدرسه است گفت: هر مدیر برنامه‌ای برای اداره مدرسه‌اش می‌نویسد و تا پایان شهریور ماه بر اساس عملکرد خود امتیازاتی را به خود می‌دهد و به منطقه ارسال می‌کند. در آنجا شاخص‌ها بررسی و در طول سال بازرسی‌هایی انجام می‌شود.

صادقپور ادامه داد: در طرح تعالی مشخص می‌شود هر مدرسه در چه شاخص‌های مدیریتی قوی و در کدام ضعیف است و باید از کجا به کجا برسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*