انتصاب

حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور صادر شد

اقتصادتهران: معاون وزیر کشور از صدور حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور افزود: با حکم وزیر کشور، اصغر نصیری به عنوان شهردار کرج منصوب شد.

وی همچنین گفت: در حکم دیگری از سوی وزیر کشور حکم شهردار بندرعباس صادر شد.

بر همین اساس عباس امینی زاده به عنوان شهردار بندر عباس منصوب شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*