۱۱

برنامه های وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر آماده است

اقتصادتهران: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس پیوست حکم وزیر مقرر شده است در مدت ۲ماه برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود.

به گزارش ایرنا، بیست و هفتم شهریورماه رییس‌جمهوری با ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هشت اولویت عمومی و هشت اولویت تخصصی را به «مححمدجواد آذری جهرمی» ابلاغ کرد و از وی خواست برنامه‌های وزارتخانه را ظرف ۲ ماه ارائه کند.

در این پیوند معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس جمهوری، بر اساس برنامه های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و نیز برنامه ارایه شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، رسالتی تاریخی و سنگین برعهده این وزارتخانه سپرده شده است.

«برات قنبری» امروز در گفت و گو با تارنمای وزارت ارتباطات و فناوری، مواردی مانند توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانونمند کردن حوزه های انحصاری و همچنین اولویت های تخصصی تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام های اجرایی مناسبی پیش بینی شده است.

قنبری از برنامه های این وزارتخانه برای رفع انحصار در بخش های پست و زیرساخت خبر داد و گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مقرر است با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل، شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیات وزیران ارائه می شود.

قنبری از اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی خبر داد و گفت: در راستای کاهش تصدی های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه صد روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی و اعطا می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*