۱۱

افتتاح شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات بانک صنعت‌ومعدن

اقتصادتهران: شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات ریالی ۵ میلیارد تومانی و تسهیلات ارزی ۱۵ میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، با افتتاح شرکت پرشین کیمیا کلر که در استان خوزستان احداث شده و اسید کلریدریک، کلر مایع و سود مایع تولید می کند، برای ۱۴۶ نفر ایجاد اشتغال می شود.

بر اساس این گزارش، در کنار تامین مالی و پرداخت تسهیلات به صنایع زیربنایی این استان، بانک صنعت و معدن تاکنون بیش از ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید نیز به صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان پرداخت کرده است.

گفتنی است طرح‌های زیادی در سال های اخیر با تسهیلات بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور به اجرا در آمده و موجب ایجاد اشتغال شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*