IMG_1730

لایروبی و پاکیزه سازی کلیه انهار منتهی به مدارس منطقه ۶

اقتصادتهران: قائم مقام شهرداری منطقه ۶ با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر گفت: پاکسازی و امحای پوسترها و دیوار نویس‌ها، رفع نواقص رفت و روب در معابر اصلی و فرعی، رفع نواقص فضای سبز، رفع نواقص شستشو و گندزدایی المانهای شهری و لایروبی و پاکیزه سازی کلیه انهار منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی سطح منطقه در همین راستا صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، حبیب الله غفوری با اشاره به اجرای عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری در کانون‌های وفور در اطراف مدارس و واحدهای آموزشی به صورت ویژه گفت: بازدید و بررسی و رفع مشکل نقاط حادثه خیز در محیط های پیرامونی مدارس، گشت و کنترل ویژه رفع سدمعبر در سطح معابر چهارراه ها میادین و پلهای عابر منتهی به مدارس و مراکز آموزشی نیز صورت گرفته است.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ اضافه کرد:بازدید و آسیب شناسی و رفع مشکلات پل های عابر پیاده ، بررسی وضعیت سرویس‌های بهداشتی عمومی، رسیدگی به مبلمان شهری ، حذف زوائد بصری و فیزیکی در معابر منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی انجام شد.

او با بیان اینکه  رفع نواقص فضای سبز معابر و بوستانها و قطعات فضای سبز و کاشت نهال و گل گیاه در معابر منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی به انتها رسیده است تصریح کرد: هرس و خشکه زنی درختان واقع در معابر منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی، برگزاری کارگاههای آموزشی بازیافت و محیط زیست در مدارس، توزیع مخازن و کیسه های مخصوص جمع آوری و جداسازی پسماندهای خشک بین مدارس، رنگ آمیزی و نقاشی دربهای ورودی دیوار بیرونی مدارس و تابلوهای سر درب مدارس، همکاری در ترمیم و مرمت تجهیزات ورزشی مدارس و تهیه و توزیع بسته های آموزشی و لوازم التحریر از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای طرح استقبال از مهر است.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ با اشاره به توزیع شاخه گل به دانش آموزان مدارس در روز اول مهر گفت: پاکسازی و شستشوی کامل نمای مدارس، ایجاد خانه محیط زیست در برخی مدارس منتخب، رسیدگی به نگهداشت شهر، تعمیر و جایگزینی مخازن زباله به ویژه در معابر منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی و گشت و کنترل به منظور شناسایی و جمع آوری شبه متکدیان و عوامل دستفروش در معابر منتهی به مدارس و واحدهای آموزشی صورت گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*