۱۱

احیای طرح جامع سرزمین در دوره جدید شورای عالی شهرسازی

اقتصادتهران: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: قانون احیای طرح جامع سرزمین را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده که در دوره جدید این شورا، احیای این طرح در دستور کار خواهد بود.

به گزارش مهر، محمد سعید ایزدی در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جدید شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: دوستی من و دکتر حناچی از مرز ۳۰ سال گذشته است، یکی از دستاوردهای مهم این حوزه در دولت یازدهم انضباط شهری بود که در دولت دوازدهم نیز آن را با قدرت دنبال خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان چالش شهری با آن روبرو هستیم گمگشتی ایران و سرگشتگی در مفهوم توسعه است. ایران را در مقیاس شهرسازی و نه در مقیاس خرد معماری، هیچ تعریف روشنی ندارد.

وی عدم تعادل در توزیع جمعیت و عدم عدالت در توزیع امکانات را از دیگر مشکلات شهرسازی نامید و افزود: توجه صرف کالبدی به موارد شهری از مسائلی است که باید در آن تجدیدنظر کرد. همچنین بحران هویت و انقطاع از گذشته سبب مشکلاتی در شهرسازی شده است.

ایزدی احیای طرح جامع سرزمین را که قانون به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده از دیگر اقدامات اساسی معاونت شهرسازی در دوره جدید عنوان و اظهار داشت: راه اندازی اتاق فکر با موضوع شهرسازی و با حضور کارشناسان و اساتید معماری و شهرسازی و تشکل‌های مرتبط این حوزه از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد شبکه همکاری بین شهرداری، دولت، وزارت راه و شهرسازی و شوراهای شهر را بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: در این دوره، سیاست بازآفرینی شهری به طور جدی دنبال خواهد شد. شرایط کنونی شهرهای ما ایجاب می کند به سیاست ارتقای کیفیت زندگی در شهرها توجه کنیم. چرا که شهرها دیگر نیازمند توسعه کمی نیستند و مهمترین موضوع آنها بازآفرینی شهری و ظرفیت پذیرکردن زندگی در شهرهاست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*