توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع)

اقتصادتهران: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) از تاریخ ۲۲ شهریور ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) با پیش شماره‌های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۶، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹ در محدوده خیابان عبید زاکانی، کوچه‌های فرجادی، مرادی، بهبودی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*