گندمکاران۱

پرداخت بیش از ۶۰ درصد طلب گندم‌کاران

اقتصادتهران: وزیر جهاد کشاورزی درباه پرداختی به گندم‌کاران گفت: دولت تا کنون بیش از ۶۰ درصد طلب گندم‌کاران پرداخت کرده است.

محمود حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مطالبات گندم‌کاران که به گفته برخی افراد، تنها حدود ۴۶ درصد از آن پرداخت شده، چه زمانی به صورت کامل پرداخت می‌شود؟، گفت:  چه کسی گفته است که ۴۶ درصد پرداخت شده است؟ این ادعا درست نیست.

وی تاکید کرد: پرداختی دولت به گندم‌کاران تاکنون بالای ۶۰ درصد بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: آیین‌نامه دولت این است که ما ۵۰ درصد اول را بدهیم و بر طبق همین اصل تا ۱۰ روز اول خرداد ماه این مهم پرداخت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قرار است مابقی این مطالبات نیز به زودی پرداخت شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*