۱۱

بانکداری اسلامی سنگ بنای اقتصاد مقاومتی

اقتصادتهران: مدیرعامل بانک انصار در یادداشتی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی ، بانکداری اسلامی را سنگ بنای اقتصاد مقاومتی دانست.

صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه تأمین‌مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه بی‌نظیر و تاریخی نظام‌های اقتصادی مدرن شده است. بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی بر اصول ومبانی اسلامی است که در ذیل مبانی فقهی تجارت اسلامی تعریف می‌شود. این بانکداری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی سنگ بنای اقتصادمقاومتی است، تفاوت‌های عمده ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساساً بخشی از آن است؛ درحالی که بانکداری‌عُرفی یا ربوی تنها به سود سپرده‌گذار بدون درنظرگرفتن پیامدهایش برای وام‌گیرنده می‌اندیشد.

قانون ‌بانکداری ‌بدون ‌ربا را می‌توان مقدمه‌ای برای بانکداری‌اسلامی دانست؛ چراکه زمینه برکت‌افزایی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد وتوسعه اقتصاد واقعی از طریق تأمین پولی، مدیریت‌ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم ‌می‌­کند.

آیت‌الله ابراهیمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*