۱۲

همایش به کارگیری IFRS در صنعت بیمه کشور

اقتصادتهران: همایش به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS ) در صنعت بیمه کشور، بعدازظهر امروز با سخنرانی افتتاحى دکتر همتی رییس کل بیمه مرکزی برگزار می‌شود.

در این همایش، همتی در خصوص اهمیت گزارش گرى مالى بین المللى و چالش‌هاى اجراى آن درصنعت بیمه کشور سخنرانی می‌کند.

این همایش بعد ازظهر امروز در تالار الغدیر و توسط انجمن حسابداران خبره ایران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر گزار می‌شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*