شهرک صنعتی

مشوق های جدید صنعتی برای جذب سرمایه گذاران

اقتصادتهران: مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اعطای مشوق های جدید برای جذب سرمایه گذاران در ناحیه صنعتی طارم که یک منطقه کمتر توسعه یافته است، خبر داد.

به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، علی یزدانی در بازدید از ناحیه صنعتی طارم با اعلام این خبر افزود: در راستای حمایت از متقاضیان سرمایه گذاری علی الخصوص سرمایه گذاران بومی در ناحیه صنعتی طارم مشوقهای جدید در نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه به فراهم بودن امکانات زیربنایی در این ناحیه صنعتی استقبال خوبی بشود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت اظهار کرد: قیمت حق انتفاع در این ناحیه صنعتی از ۱۵ درصد نقدی به ۵ درصد واز ۳۵۰ هزار ریال به ۲۰۰ هزار ریال در هر متر مربع کاهش یافته و مابقی اقساط بصورت دراز مدت از سرمایه گذاران اخذ می شود تا با این کار صنعتگران برای فعالیت در این مکان ها نیز راغب شوند.

یزدانی با اشاره به این مشوقهای جدید تصریح کرد: متقاضیان سرمایه گذاری جهت بهره مندی از این مشوقها در طول شش ماهه باید ۶۰ درصد درصد پیشرفت فیزیکی  برای احداث واحد صنعتی را داشته باشند تا از مشوقها بهر مند بشوند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه افزود: در سال جاری حمایت ویژه ای از سرمایه گذاری در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی کشور انجام دادیم که در طول تاریخ شهرک های صنعتی بی سابقه بود.

یزدانی اضافه کرد: در ۸۰ درصد شهرک ها و نواحی صنعتی ما امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در حق انتفاع یا حق بهره برداری نداد ه ایم زیرا زمین در داخل شهرک ها مجانی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*