۱۱

اجرای طرح نظام نوین ترویج سبب ارتباط دوسویه بین کشاورزان و دولت شد

اقتصادتهران: معاون ترویج سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دولت یازدهم با اجرای طرح نوین ترویج، جریان یک طرفه ارتباط کشاورز با جهاد کشاورزی که قطع شده بود، ارتباط دوسویه برقرار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، کاظم خاوازی در جلسه مروجان مسئول پهنه بندی این سازمان در بیرجند افزود: طرح نظام نوین ترویج در کشور مرسوم است.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی در استان های اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و گلستان اجرا شد، افزود: پس از آن هشت استان دیگر از جمله خراسان جنوبی به آن اضافه شد،و طرح به صورت آزمایشی ۱۰ ماه اجرا شد.

وی بیان کرد: طرح نظام نوین ترویج، ۱۷ شهریور ۹۴ در کشور آغاز شد و پس از بررسی و مثبت ارزیابی کردن نتایح ، مهر ماه ۹۵ با شروع کشت پاییزه، توسط وزیر کشور به همه استان ها ابلاغ شد.

خاوازی تصریح کرد: در دولت های قبلی برای ارتباط بهره‌ برداران با بدنه دولت هزینه های زیادی صرف می شد که اهداف آن تحقق نیافت شد، اما در دولت یازدهم با جذب نیروهای جوان برای اجرای طرح پهنه‌ بندی، ارتباط دوسویه برقرارشد.

خاوازی اظهار کرد: بسیاری استان ها از جمله خراسان جنوبی تلاش کردند، مراکز جهاد کشاورزی به بسیاری تکنیک های جدید مانند تماس ویدئو کنفرانس برای آموزش مروجان مسئول پهنه یا بهره برداران مجهز شدند.

معاون ترویج سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج یادآور شد: در ارزیابی های به عمل آمده خراسان جنوبی در پیشرفت طرح نظام نوین ترویج در بخش کشاورزی خوب عمل کرد.

خاوازی عنوان کرد: در دولت های گذشته افرادی که می خواستند با بهره برداران تماس برقرار کنند، به ازای هر سه هزار و ۵۰۰ نفر یک کارشناس مروج وجود داشت اکنون این عدد به ازای هر ۶۰۰ نفر بهره بردار یک کارشناس است.

وی با بیان اینکه این امر سبب آشتی کشاورزان با بدنه دولت شد، اظهار کرد: با تعداد مروج قبلی شناخت از منطقه کم بود، زمانی که تعداد مروج افزایش یافت شناخت از منطقه بیشتر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*