۱۱

نوسازی ٢۶٠ دستگاه آمبولانس در مراکز درمانی تامین اجتماعی

اقتصادتهران: مدیر کل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا پایان سال ٩٢، مراکز درمانی این سازمان، ٣۴١ آمبولانس در اختیار داشت، گفت: از این تعداد، ٢٩۴ دستگاه غیر استاندارد بود و نیاز به نوسازی داشت که تاکنون تعداد ٢۶٠ دستگاه نوسازی و استاندارد شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی دکتر عباس حاتمی که صبح امروز به مناسبت هفته تامین اجتماعی با رادیو تهران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: تامین و توسعه تجهیزات پزشکی، دبیرخانه ساخت و ساز و تدوین و استقرار شاخص های استاندارد در مراکز درمانی، سه وظیفه عمده اداره کل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: تا پایان سال ٩٢، تعداد٧ دستگاه MRI و ٢۶ دستگاه CT Scan در کل کشور داشتیم در حالی که این تعداد در حال حاضر به ترتیب به ١۵ و ۴۴ دستگاه رسیده است.

دکتر حاتمی تامین اجتماعی را تضمین آینده و رفاه مردم تعریف کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی همواره در کشور ما موفق بوده است و به عنوان پایه سیاست های کلی، بخصوص نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی جدا از بحث درمان، ١٨ نوع خدمت متنوع به مخاطبان خود ارائه می دهد و همین امر دلیل گرایش و افزایش تعداد بیمه شدگان این سازمان است.

وی با بیان اینکه تمامی هزینه های درمان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی صد درصد رایگان است، گفت: حدود ٢٠درصد خدمات درمانی این سازمان توسط درمان مستقیم و ٨٠ درصد آن از طریق درمان غیر مستقیم به بیمه شدگان ارائه می شود.

دکتر حاتمی افزود: اکثریت بیمه شدگان گرایش بیشتری به درمان مستقیم دارند و به سمت مراکز طرف قرارداد نمی روند که این امر موجب ازدحام مراجعین در مراکز درمانی سازمان می شود.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی اهمیت زیادی به استانداردها می دهد و حوزه پشتیبانی این سازمان، به استانداردهای ایزو، زیست محیطی و ارتقای هتلینگ توجه ویژه‌ای دارد.

مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: ارتقای هتلینگ در بسیاری از بیمارستان های این سازمان عملیاتی شده است تا بیماران و همراهان آنان احساس آرامش داشته باشند.

دکتر حاتمی گفت: سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن ٧۵ بیمارستان ملکی، ٣٠٠ مرکز درمانی سرپایی و ۴۶ هزار مرکز طرف قرارداد، خدمات ارزشمندی به بیمه شدگان خود ارائه می‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*