۱۱

معرفی و تقدیر از چهره‌های ماندگار بانکی

اقتصادتهران: “احمد عزیزی” و “خسرو نایبی اهرنجانی” به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،احمد عزیزی صاحبنظر در امور پولی و بانکی است و فعالیت در عرصه نظام بانکی را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین در کارنامه کاری خسرو نایبی اهرنجانی نیز علاوه بر صاحبنظر پولی و بانکی، رییس هیات مدیره بانک خاور میانه به چشم می‌خورد.

پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاست‌گذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک‌ها داشته‌اند، تقدیر می‌کند.

یادآور می شود، برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شده‌اند که دو نفر از بین آنها انتخاب شدند.

 احکام داوران چهره‌های ماندگار نظام بانکی پس از برگزاری جلسات داوری به امضا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*