۱۱

بازدید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بیمه “ما”

اقتصادتهران: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی بازدید از شرکت سهامی بیمه “ما” با مدیرعامل، عضو هیات مدیره، معاونین و برخی از مدیران درخصوص مسائل مهم صنعت بیمه به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”، دکتر احمدعلی کیخا  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در بازدید خود طی سخنانی به اثرگذاری صنعت بیمه در حفاظت از محیط زیست و ارائه بیمه نامه های مورد نیاز این بخش پرداخت.ایشان اظهار داشتند که همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت یعنی آب، هوا، خاک و جانداران محیط زیست مسئولیم و با استفاده درست از منابع طبیعی باید آن را به نسل آینده سالم تحویل دهیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*