مناطق محروم

بیمه آسیا و مسئولیت اجتماعی

اقتصادتهران: مقوله مسوولیت اجتماعی این روزها به یکی از دغدغه‌های مدیران در سازمان‌های مختلف درآمده به طوری که هریک سعی دارند تا به نوعی در این زمینه پیشگام باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، این روزها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی درصدد برآمده‌اند تا در راستای فعالیت‌های اجتماعی خود گامی برداشته و به نوعی خود را در این قضیه سهیم کنند.

گفتنی است بیمه آسیا طی سال‌های اخیر کوشیده است تا ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، به مسئولیت‌های اجتماعی و ملی خود نیز عمل کند. از جمله مهمترین اقدامات این شرکت، توزیع نوشت افزار در مناطق محروم بوده است به طوری که این شرکت هزینه چاپ و توزیع سررسید در سال گذشته را برای خرید نوشت افزار دانش آموزان در مناطق محروم اختصاص داد.

لازم به ذکر است امسال نیز این شرکت، مشابه اقدام سال گذشته خود هزینه تهیه سررسید را برای اهدای نوشت افزار به دانش آموزان در مناطق محروم اختصاص داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*