جنگل

تشریح اولویت‌ها در توسعه زراعت چوب

اقتصادتهران: مجری طرح توسعه زراعت چوب گفت: اولویت برنامه‌ریزی در توسعه زراعت چوب در برنامه ششم توسعه، به کارگیری ظرفیت‌های مالی و تخصصی بخش خصوصی به ویژه در صنایع چوب است.

به گزارش سازمان جنگل‌ها، طالب امین پور گفت: با توجه به برنامه استراحت جنگل و ممنوعیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور، توجه به توسعه زراعت چوب از اولویت های ویژه ای برخوردار شده و گستردگی و ابعاد تعهدآور برنامه توسعه زراعت چوب، با توجه به مبانی، تکالیف قانونی و توقعات بیرونی، لزوم تقویت ساختار و امکانات برای برنامه ریزی و پیگیری امور تا حصول نتیجه را طلب می کند.

وی آخرین آمار مصرف چوب خام در صنایع سلولزی کشور را سالانه ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار متر مکعب اعلام و تصریح کرد: از این مقدار حدود یک  میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب سهم واردات بوده که این رقم معادل ۱۸درصد کل مصرف صنایع چوب است؛ ضمن اینکه رقمی معادل  ۴ میلیون و ۷۰۰هزار مترمکعب چوب مصرفی از محل زراعت چوب، ضایعات چوبی و باغی تامین می شود و میزان چوب های جنگلی مصرف شده معادل ۷۷۸هزار مترمکعب است.

طالب امین پور یادآور شد: با توجه به احداث واحد های جدید صنعتی و درحال احداث صنایع به تعداد ۲۶ واحد با نیاز مصرفی سالانه ۶ میلیون و پانصد هزار مترمکعب چوب، لذا تا پایان برنامه ششم توسعه نیاز مصرفی سالانه چوب صنایع سلولزی به میزان ۱۳ میلیون و یکصد و نود هزار متر مکعب خواهد رسید که بایستی برای از بین بردن خلای نیاز مصرفی چوب در کوتاه مدت، سهم واردات چوب و سهم زراعت چوب در میان مدت و بلند مدت توسعه یابد.

مجری طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح، تنظیم منطقی واردات و صادرات چوب، منطقی نمودن قیمت این محصول و افزایش پتانسیل و شرایط درآمدزایی و ارزآوری محصول را از جمله راهکارهای ارتقای ضریب موفقیت توسعه زراعت چوب برشمرد و عوامل و فرصت های تاثیرگذار در توسعه زراعت چوب را، وجود مبانی و تکالیف مندرج در قوانین و مصوبات، گسترش گروههای ذینفع در ارتباط با توسعه زراعت چوب، آمادگی صنایع برای همکاری در توسعه و تولید نهال و ارائه بسته حمایتی و وجود ظرفیت های علمی و فنی در بخش های تحقیقاتی و طرح پوشش بیمه ای زراعت چوب نام برد.

امین پور، سطح موجود زراعت چوب در کشور را درحال حاضر ۲۲۳ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: عمده منابع تولید چوب با توجه به ظرفیت های آب و خاک مربوط به استان های شمالی کشور، منطقه زاگرس مرکزی، شمالی و ارسباران است.

وی اهداف کمی توسعه زراعت چوب در برنامه ششم توسعه را ۷۵ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: بر اساس برآورد تخمینی نتیجه اجرایی عملیات برنامه ششم در تولید چوب تا حدود ۵ میلون متر مکعب خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*