بودجه

لایحه بودجه ۹۷ بدون هیچ کسری بسته شده است

اقتصادتهران: سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ادعای کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به نقل از مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در سطح منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان به ‌دقت بسته ‌شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، امیر باقری گفت: در تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ تمامی ارقام در کمال شفافیت و بر اساس عملکردهای گذشته و واقعیت‌های پیش رو و با تعامل دستگاه‌های اجرایی برآورد شده و از این حیث لایحه بودجه سال آتی نسبت به لوایح گذشته سرآمد است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره کرده که منابع حاصل از نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر آن را از بودجه حذف کنیم، کل منابع به این اندازه کاهش می‌یابد؛ جدا از اینکه این رقم چه میزان صحیح است یا خیر باید ازنظر کارشناسی به این موضوع توجه شود که نمی‌توان و نباید این رقم را به ‌عنوان کسری بودجه معرفی کرد و در ذهن مردم ایران این شبهه نادرست را اشاعه داد.

باقری تاکید کرد: هیچ‌گاه و در هیچ مرجع علمی کسری بودجه را این‌گونه تعریف نکرده اند؛ دولت هرساله با استفاده از منابع نفتی، حجم بزرگی از کارهای عمرانی و حمایت‌های متفاوت از بخش خصوصی یا وظایف حاکمیتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را پیش‌بینی و انجام می‌دهد اما تعریف منابع نفتی به‌ عنوان کسری بودجه توسط مرکز پژوهش‌ها، بیانی غیرکارشناسی و انحرافی است.

وی با اشاره به اینکه بیان موضوعات غیرکارشناسی و ابهام ساز از یک جایگاه پژوهشی جای تاسف دارد، افزود: ازنظر سازمان برنامه‌وبودجه همانند سال‌های گذشته دولت از منابع نفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تامین زیرساخت و رفع محرومیت‌ها و همچنین حمایت از بخش خصوصی و انجام وظایف حاکمیتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌ کند.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: منابع و مصارف لایحه بودجه با دقت و شفافیت برآورد و تدقیق شده است.

سقف بودجه موردنظر دولت برای سال آتی ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*