دستور وزیر بهداشت برای استمرار حضور کادرهای درمانی در مناطق زلزله‌زده

اقتصادتهران: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کادرهای درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در مناطق زلزله‌زده حضور دارند دستور داد که تا پایان سال در این مناطق باقی بمانند.

به گزارش ایسنا، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی از روسای دانشگاه‌های علوم پزکشی خواست که با برنامه‌ریزی منظم، هر هفته یک دانشگاه علوم پزشکی با حضور جدی، مسئولیت بهداشت و درمان منطقه را عهده‌دار شود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ رضایت مردمی به دست‌آمده، خاطرنشان کرد: حضور کادر بهداشت و درمان در مناطق زلزله‌زده نباید کم‌رنگ شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*