افشاری، مدیرعامل توسعه

کمک ۱۰۰ میلیونی گروه مالی توسعه به زلزله زدگان

اقتصادتهران: گروه مالی توسعه به زلزله زدگان غرب کشور یک میلیارد ریال کمک کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، دکتر افشار مدیرعامل بیمه توسعه با ابراز تاسف و تسلیت به خانواده های داغدار و آسیب دیده در زلزله غرب کشور، عنوان کرد که گروه توسعه نیز همچون سایر هم وطنان عزیز و به منظور مشارکت دراین اقدام خیرخواهانه، مبلغ یک میلیارد ریال درقالب کمک های نقدی و غیرنقدی اهداء کرده و کارکنان و پرسنل گروه توسعه نیز به صورت خودجوش، یک روز حقوق خود را به این امر انسان دوستانه اختصاص دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*